Logo unii

Projekt dofinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt

Biuro projektu

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji

ul. Partyzantów 1A, pok. 322
35-242 Rzeszów

Alternate Text   tel. 533 130 400
Alternate Text   tel. 533 308 845

Alternate Text   e-mail: rzeszow@ida-system.pl

zgłoszenia przyjmowane są także przez:
Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu
tel. 17-773-11-79

Realizator Projektu:
Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji
ul. Malczewskiego 7/82
35-114 Rzeszów
kontakt@ida-system.pl 


Biuro Projektu:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji
ul. Partyzantów 1A, pokój 322
35-242 Rzeszów
tel. 533 130 400
rzeszow@ida-system.pl